Hundar som jobbar  

Till skillnad från andra husdjur som katt och kanin, är hunden i allra högsta grad ett djur som kan göra så mycket mer än “bara” vara en kompanjon. Genom medveten avel har egenskaper och förmågor renodlats så att det idag finns en mängd specialiserade hundraser. Hunden har genom historien använts för att jaga, vakta egendom, valla får och andra djur, hjälpa blinda och söka efter allt ifrån försvunna människor till narkotika. En hund som arbetar i människans tjänst på detta vis, kallas vanligen för en brukshund.

Svenska Brukshundsklubben är en ideell specialklubb under Svenska Kennelklubben, riksorganisationen för hundar i Sverige. De har avelsansvar för de hundraser som anses tillhöra bruksraserna. Kännetecknande för en god brukshund är att den har stor inlärningsförmåga och kan fungera väl socialt. Ska hunden fungera som t. ex narkotika- eller mögelhund, behöGuide dogver den givetvis även ha ett välutvecklat luktsinne. Brukshundar delas in beroende på deras specialisering snarare än ras, och en ras som kanske var populär som sökhund för tio år sedan, är det nödvändigtvis inte idag. Ibland räknas inte jakthundar som brukshundar, men i och med att hundar tränas till fler och fler uppdrag, så är gränserna ganska så flytande. Det är viktigt att en brukshund har en läggning som gör den användbar. Svenska Brukshundsklubben har ett test som kallas mentalbeskrivning där hunden får genomgå ett praktiskt test för bedöma dess mentalitet. Det är inte ett test hunden antingen klarar eller inte klarar, utan ger snarare en samlad bild av hundens mentalitet i förhållande till de andra bruksraserna.

Agility är en hundsport som fått sitt namn från det engelska ordet för snabbhet eller rörlighet. Hunden ska springa en hinderbana på tid och klara av hindren i rätt ordning och på rätt sätt. Trots att det inte är någonting som egentligen är till nytta för människor, innehåller agilityträning en mängd viktiga element som är centrala för en brukshund – inlärningsförmåga, lydnad, stabilitet och uthållighet. Det finns en mängd regler i agility, inte bara för vad hunden ska utföra och hur den ska bete sig, utan även vad gäller kontakten mellan hunden och hundföraren.